Kopaná studna

Když se řekne studna, já osobně si představím studnu kopanou. Samozřejmě studnu, která je dobře zhotovena a je na dobrém místě. Není to zas taková věda. Jde jen o to najít pramen, nebo soutok pramenů a na tomto místě vykopat dostatečně hlubokou šachtu a tu jak se patří vypažit skružemi. Skruže by se měli na konci stavebních prací vyspárovat. Toto je důležité zejména kvůli možným průsakům povrchových vod v horní části studny. Studna musí být také dobře zakryta, ideálně betonovým poklopem se zámkem.
 
Pokud pro Vás budeme kopat studnu, nejprve najdeme nejlepší místo na pozemku. Ručíme za to, že vodu ve studni budete mít. Ještě se nám nestalo, že bysme se spletli v místě, kde má studna stát. Po té začne samotné kopání pneumatickým kladivem a starou dobrou lopatou. Šachta se paží dle potřeby, buď od začátku, nebo v průběhu prací, případně až na konci hloubení, nebo se nepaží vůbec, například ve skále. O potřebě pažit studnu a do jaké hloubky je zákazníK předem informován. Po vykopání a vypažení studny se skruže z vnější strany obsypou ve spodní části kačírkem frakce 4-6mm a zbytek sloupce se dosype vyteženou zeminou. Vnitřní strana skruží se vyspáruje v horní části studny. V konečné fázi se nainstaluje čerpadlo a potrubní rozvod a studna se zakryje.