Čištění vrtané studny

Vrtaná studna, nebo-li vrt se může zanést zejména díky podloží ve kterém je umístěn. Samozřejmě čím měkčí podloží, tím častěji je potřeba provádět údržbu. Ve spodní části vrtu je část kterou nazýváme kalník. Kalník by měl mít ideálně tři až pět metrů a čerpadlo je zavěšené nad ním. Časem se kalník zanese jemným pískem, nebo jílem a sediment dosáhne až k čerpadlu. V tuto chvíli uvidíte změnu barvy vody a kvalita vody se tím pádem také změní.
 
Nezbývá než čerpadlo vytáhnout a vrt vyčistit. Toto pro Vás uděláme tak, že neušpiníme okolí vrtu a nezdržíme Vás více jak dvě až tři hodiny. Výsledkem je po té prázdný kalník, propláchnutý vrt a Vaše voda je čistá.
 
PoKud jste se rozhodli vytáhnout čerpadlo sami a zaseklo se Vám kdesi v půli cesty, můžeme samozřejmě také pomoci, pokud ovšem není vrt zborcen. Toto zjistíme pomocí kamery. 
 
Nedoporučujeme vytahovat čerpadlo svépomocí, zejména pokud je ve vrtu delší dobu a voda byla před poruchou kalná!!!